Web design. Tvorba Webových stránok a prezentácii, E-shopy

SINERGY WEBWeb Design & Tvorba

Cenník našich služieb

Na cenu web stránky vo všeobecnosti vplývajú nasledujúce faktory:


rozsiahlosť obsahu

(množstvo dát tvoriacich obsah, ako sú produkty, technologické postupy, a pod.)

druh obsahu

(text, obrázky, animácie, video, zvuk)

požiadavka na aktualizáciu zákazníkom

(vývoj nového, prípadne úprava existujúceho rozhrania pre správu obsahu - CMS)

interaktívny obsah a jeho rozsiahlosť

(množstvo formulárov, ankiet, diskusií a iných interaktívnych prvkov)

špecifickosť vzhľadových a grafických požiadaviek a ich rozsiahlosť

(náročnosť tvorby grafiky)

zložitosť vývoja a implementácie projektu

(náročnosť použitých technológií)

Presnú výšku sumy vieme určiť až na základe požiadaviek klienta a po podrobnej konzultácii k jednotlivým funkciam webu


Približné ceny za naše služby


  • Jednoduchá statická stránka od 200 Eur bez DPH
  • Stránka s možnosťou menenia a pridávania obsahu od 400 Eur bez DPH
  • Eshop, Inzercia od 600 Eur bez DPH
  • Rozšírenie webu o fotogalérie od 200 Eur
  • SEO optimalizácia web stránky od 200 EUR bez DPH
  • Redesign web stránky od 170 EUR bez DPH
  • Aktualizácia obsahu web stránky od 10 EUR/hod bez DPH
  • SEO analýza webu - ZDARMA (na vyžiadanie)

Pre neziskové organizácie (Občianske Združenia, Materské a základné školy, Záujmové krúžky) 20% zľava.